Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (2023)

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat

Spis treści ukryć

1WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

2Co jest w pudełku?

3Produkt View

4Formuła czyszcząca

5Montaż

6Napełnianie zbiornika czystej wody / roztworu

7Obróbka wstępna

8Czyszczenie za pomocą narzędzi

(Video) Bissell Spotclean Portable Spot Cleaner 3698E Demonstration & Review

8.1CZYSZCZENIE ZA POMOCĄ 3 ″ / 4 ”Tough Stain Tool

8.2CZYSZCZENIE NARZĘDZIEM HYDRORINSE ™

8.3CZYSZCZENIE ZA POMOCĄ NARZĘDZIA SCHODOWEGO 3-N-1 (wybrane modele)

8.4CZYSZCZENIE DEEP STAIN / REACH TOOL

8.5Czyszczenie za pomocą narzędzia do usuwania plam

8.6Czyszczenie za pomocą natryskowego narzędzia szczelinowego LED

9Opróżnianie zbiornika brudnej wody

10Czyszczenie stosu pływaka

11Ochraniacz termiczny

12Rozwiązywanie problemów

13Gwarancja

14Serwis

15Części i materiały eksploatacyjne

16Podobne posty

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (1)WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Szczur chiński zodiak

Szczur chiński zodiak

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM PRZENOŚNEGO ŚRODKA DO CZYSZCZENIA DYWANÓW.
Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (2) OSTRZEŻENIE O ZMNIEJSZENIU RYZYKA POŻARU,
PORAŻENIE PRĄDEM LUB OBRAŻENIA:

 • Podłączać tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. Zobacz instrukcje dotyczące uziemienia. Nie modyfikuj uziemionej wtyczki z trzema bolcami.
 • Nie zostawiaj urządzenia, gdy jest włączone. Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane i przed serwisowaniem.
 • Nie wystawiać na deszcz. Przechowywać w pomieszczeniu.
 • Nie pozwól, aby była używana jako zabawka. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy są używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
 • Nie używaj go do celów innych niż opisane w tej instrukcji obsługi. Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.
 • Nie używać z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli urządzenie nie działa tak, jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, oddaj je do naprawy w autoryzowanym serwisie.
 • Zawsze instaluj pływak przed każdą operacją zbierania na mokro.
 • Nie ciągnij ani nie przenoś za sznurek, nie używaj sznura jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na sznurze ani nie ciągnij za ostre krawędzie lub rogi. Nie przejeżdżaj urządzeniem po kablu. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
 • Nie odłączaj, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, chwyć za wtyczkę, a nie za przewód.
 • Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
 • Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów. Nie używać, jeśli którykolwiek otwór jest zablokowany; utrzymuj otwory wolne od kurzu, kłaczków, włosów i wszystkiego, co może zmniejszyć przepływ powietrza.
 • Włosy, luźne ubranie, palce i wszystkie części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części.
 • Wyłącz wszystkie elementy sterujące przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia.
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
 • Nie używać do zbierania materiałów łatwopalnych lub łatwopalnych (płyn do zapalniczek, benzyna, nafta itp.) Ani w miejscach, w których mogą się one znajdować.
 • Nie używaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni wypełnionej oparami wydzielanymi przez farbę olejną, rozcieńczalnik do farb, niektóre substancje przeciwmolowe, łatwopalny pył lub inne wybuchowe lub toksyczne opary.
 • Nie używać do zbierania materiałów toksycznych (wybielacza chlorowego, amoniaku, środka do czyszczenia odpływów itp.).
 • Nie podnoś niczego, co się pali lub dymi, na przykład papierosów, zapałek lub gorących środków.
 • Używaj tylko środków czyszczących BISSELL® przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem, aby zapobiec uszkodzeniu elementów wewnętrznych. Zobacz sekcję Płyny czyszczące w tym przewodniku.
 • Trzymaj urządzenie na równej powierzchni.
 • Ryzyko pożaru i poparzenia chemicznego. Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, w oryginalnym opakowaniu, aż będą gotowe do użycia. Nie ładuj ponownie, nie demontuj, nie podgrzewaj powyżej 60 ° C (140 ° F) ani nie spalaj baterii. Baterie mogą eksplodować w ogniu. Nie wolno zwierać biegunów akumulatora. Pozbywaj się zużytych baterii w bezpieczny i szybki sposób. Nawet zużyte komórki mogą spowodować obrażenia.
 • Ten załącznik zawiera litową baterię guzikową / pastylkową. Jeśli nowa lub używana litowa bateria guzikowa / pastylkowa zostanie połknięta lub dostanie się do organizmu, może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i doprowadzić do śmierci w ciągu zaledwie dwóch godzin. Zawsze całkowicie zabezpiecz komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, przestań używać produktu, wyjmij baterie i zachowaj je
  z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.
 • W niewłaściwych warunkach z akumulatora może wypłynąć płyn; unikać kontaktu. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, spłucz wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, należy dodatkowo zwrócić się o pomoc lekarską. Może to spowodować wyciekający z akumulatora płyn
  podrażnienia lub oparzenia.
 • Odłącz urządzenie i odłącz akcesoria. Zdejmij pokrywę baterii, aby wymienić baterie. Podczas wymiany baterii przestrzegaj biegunowości baterii.
 • Jeśli nasadka ma być przechowywana przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. Nie należy mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych. Akumulator należy wyjąć z akcesorium przed jego złomowaniem.
 • Nigdy nie wkładaj baterii do ust. W przypadku połknięcia skontaktuj się z lekarzem lub lokalną organizacją kontroli zatruć.
 • Wymień baterię tylko na CR1632. Użycie innej baterii może grozić pożarem lub wybuchem. Ogniwa CR1632 można kupić wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie.
 • Folia z tworzywa sztucznego może być niebezpieczna. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymać z dala od dzieci.
 • Nie podnoś twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
 • Nie wolno kierować cieczy na sprzęt zawierający elementy elektryczne.
 • Nie zanurzaj. Stosować tylko na powierzchniach zwilżonych w procesie czyszczenia.
 • Używaj tylko rodzaju i ilości płynów określonych w rozdziale dotyczącym operacji w tym przewodniku.
 • Stosować tylko na dywan zwilżony w procesie czyszczenia.
 • Baterie należy oddać do recyklingu, nie mieszać z odpadami domowymi.
 • Akumulator należy bezpiecznie utylizować.
 • Nie spalaj akcesoriów, nawet jeśli poważnie uszkodzą. Baterie mogą eksplodować w ogniu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ

Ten model jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Komercyjne użycie tego urządzenia powoduje utratę gwarancji producenta.

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (3) UWAGA: Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego może spowodować ryzyko porażenia prądem. Jeśli nie masz pewności, czy gniazdko jest prawidłowo uziemione, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu. NIE MODYFIKUJ WTYCZKI. Jeśli nie pasuje do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko. To urządzenie jest przeznaczone do użytku z nominalnym obwodem 120 V i posiada wtyczkę uziemiającą, która wygląda jak wtyczka na ilustracji. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka o tej samej konfiguracji co wtyczka. Z tym urządzeniem nie należy używać adaptera wtyczki.
INSTRUKCJA UZIEMIENIA
To urządzenie musi być podłączone do uziemionej instalacji elektrycznej. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii uziemienie zapewnia bezpieczną ścieżkę o najmniejszym oporze dla prądu elektrycznego, zmniejszając ryzyko porażenia prądem. Przewód do tego urządzenia ma przewód uziemiający i wtyczkę z uziemieniem. Należy go podłączać tylko do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (4)

Dziękujemy za zakup przenośnego środka do czyszczenia dywanów BISSELL®!
Uwielbiamy sprzątać i cieszymy się, że możemy podzielić się z Tobą jednym z naszych innowacyjnych produktów. Chcemy mieć pewność, że za trzy lata Twój przenośny środek do czyszczenia dywanów będzie działał tak samo dobrze, jak obecnie, dlatego w tym przewodniku znajdują się wskazówki dotyczące użytkowania, konserwacji i rozwiązywania problemów, jeśli wystąpi problem. W zaledwie kilku prostych krokach montażowych będziesz gotowy do miejscowego czyszczenia, zaczynajmy!

Co jest w pudełku?

 1. Jednostka podstawowa
 2. Formuła BISSELL
 3. Elastyczny zacisk węża
 4. Dodatkowe miejsce na narzędzia *
 5. Uchwyt węża
 6. Owijka na przewód Quick Release ™
 7. HydroRinse ™ Self
 8. Narzędzie do czyszczenia węża
 9. 3, twarde narzędzie do plam
 10. Narzędzie do schodów 3-N-1
  * tylko wybrane modele

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (5)

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (6) UWAGA: Standardowe akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. Aby określić, co powinno być dołączone do zakupu, zapoznaj się z listą „Zawartość kartonu” znajdującą się na górnej klapie kartonu.

Produkt View

 1. Zbiornik czystej wody / roztworu
 2. Przycisk zasilania
 3. Zbiornik na brudną wodę
 4. Wąż elastyczny
 5. Elastyczny zacisk węża
 6. Przewód zasilający
 7. Owijka przewodu Quick Release
 8. Uchwyt węża
 9. Dodatkowy schowek na narzędzia * i 3-calowe narzędzie do twardych plam
  * tylko wybrane modele

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (7)

Formuła czyszcząca

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (8) UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym z powodu uszkodzenia elementów wewnętrznych, należy stosować wyłącznie formułę czyszczącą BISSELL® przeznaczoną do użytku z tym urządzeniem.

Miej pod ręką mnóstwo oryginalnego środka do czyszczenia plam i plam BISSELL® do przenośnych maszyn do czyszczenia punktowego, aby móc czyścić w dowolnym momencie. Zawsze używaj oryginalnych preparatów czyszczących BISSELL

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (9)Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (10) UWAGA: Stosowanie preparatów czyszczących zawierających olejek cytrynowy lub sosnowy może spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji. Nie należy również stosować chemicznych środków do czyszczenia plam ani środków do usuwania zabrudzeń na bazie rozpuszczalników. Produkty te mogą reagować z tworzywami sztucznymi używanymi w środku czyszczącym, powodując pękanie lub wżery.

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (11)

Montaż

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (12) UWAGA: Nie podłączaj odkurzacza do sieci przed zapoznaniem się ze wszystkimi instrukcjami i procedurami obsługi.

 1. Wsuń zacisk węża elastycznego w otwór z przodu maszyny. Po zablokowaniu usłyszysz „trzask”.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (13)
 2. Zamocuj opaskę na przewód, zatrzaskując ją na miejscu po stronie zbiornika na brudną wodę urządzenia.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (14)
 3. Zatrzaśnij wspornik węża w tylnej części maszyny po stronie zbiornika czystej wody / roztworu.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (15)
 4. Zamocuj drugi schowek na narzędzia (wybrane modele) z tyłu, między opaską na przewód a uchwytem węża
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (16)
 5. Następnie owiń wąż elastyczny wokół maszyny i zatrzaśnij uchwyt węża we wsporniku
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (17)
 6. Owiń przewód zasilający wokół opaski na przewód.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (18)

Napełnianie zbiornika czystej wody / roztworu

 1. Wyjmij zbiornik, odciągając górną część zbiornika od maszyny.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (19)
 2. Pociągnij czarną wypustkę, aby odsłonić otwór zbiornika. Korek obraca się, aby ułatwić napełnianie.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (20)
 3. Dodaj wodę do wskazanej linii napełniania na zbiorniku roztworu.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (21)
 4. Dodać formułę do wskazanej linii napełniania na zbiorniku roztworu.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (22)
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (23) Uwaga: Postępuj zgodnie z liniami wlewu na zbiorniku czystej wody / roztworu, aby dodać odpowiednią ilość gorącej wody z kranu (140 stopni F / 60 stopni C MAX) i formuły urządzenia przenośnego.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (24) Uwaga: Na zbiorniku znajdują się różne kierunki dla małych i dużych bałaganów. NIE GOTOWAĆ ANI WODY W MIKROFALACH.
 5. Wymień korek, obracając go na miejsce i delikatnie naciskając na zbiornik.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (25)
 6. Wymień zbiornik, wykładając dno wgłębieniami na maszynie. Wciśnij górną część zbiornika na miejsce, aż usłyszysz „kliknięcie”.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (26)

Obróbka wstępna

WAŻNE: Sprawdź producenta tag przed czyszczeniem tapicerki. „W” lub „WS” na tag oznacza, że ​​możesz użyć swojego odkurzacza. Gdyby tag jest oznaczony literą „S” (z przekreśleniem ukośnym) lub mówi „Tylko czyszczenie chemiczne”, nie kontynuuj. Jeśli producent tag brakuje go lub nie jest zakodowany, skontaktuj się ze sprzedawcą mebli.
DLACZEGO WSTĘPNE LECZENIE? Skuteczność czyszczenia wzrośnie, jeśli wstępnie oczyścisz mocno poplamione lub mocno zabrudzone obszary.

 1. Sprawdź producenta tag przed czyszczeniem tapicerki. „W” lub „WS” na tag oznacza, że ​​możesz korzystać ze swojej maszyny.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (27)
 2. Przekręć owijkę przewodu Quick Release w prawo, aby szybko rozwinąć przewód zasilający. Podłącz urządzenie i naciśnij przycisk zasilania pod uchwytem, ​​aby go włączyć.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (28)
 3. Zdjąć wąż elastyczny ze wspornika węża. Całkowicie odwiń wąż elastyczny od maszyny.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (29)
 4. Wybierz żądane narzędzie do czyszczenia punktowego, włóż narzędzie na koniec węża, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (30)
 5. Trzymaj 3 ”Tough Stain Tool tuż nad wykładziną lub tapicerką, która ma być wyczyszczona. Naciśnij spust, aby rozpylić roztwór na zabrudzony obszar.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (31)
 6. Pozostaw roztwór czyszczący na 5 minut przed czyszczeniem.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (32)

Czyszczenie za pomocą narzędzi

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (33) UWAGA: Trzymaj spray z dala od twarzy. Niezastosowanie się do tego może spowodować obrażenia ciała.

CZYSZCZENIE ZA POMOCĄ 3 ″ / 4 ”Tough Stain Tool

Przymocuj 3 ”/ 4” Tough Stain Tool do ręcznego węża czyszczącego. Naciśnij spust rozpylacza, aby rozpylić roztwór nad i na zabrudzonym obszarze. Zwolnij spust spryskiwacza i delikatnie wyszoruj plamę. Aby usunąć plamę, naciśnij narzędzie w dół i powoli pociągnij je do siebie. Następnie użyj „suwów suszenia” (nie naciskając spustu), aby usunąć pozostałą wilgoć. W razie potrzeby powtórz
Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (34)

CZYSZCZENIE NARZĘDZIEM HYDRORINSE ™

Przymocuj narzędzie HyrdoRinse ™ do węża czyszczącego. Trzymaj wąż i nasadkę w pozycji pionowej. Następnie przytrzymaj spust, aby przepłukać wąż przez 30 sekund. Narzędzie HydroRinse można przechowywać na prawym uchwycie lub na wężu między użyciem.
Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (35)

CZYSZCZENIE ZA POMOCĄ NARZĘDZIA SCHODOWEGO 3-N-1 (wybrane modele)

Przymocuj narzędzie do schodów 3-n-1 do węża czyszczącego. To wszechstronne 3-drożne narzędzie rozpyla, szoruje i odsysa brud i plamy z zewnętrznych krzywizn, narożników i bieżników schodów wyłożonych wykładziną. Obróć głowicę narzędzia do żądanego ustawienia, aby wyczyścić. Krawędź skierowana w dół to aktywny tryb czyszczenia: (a) użyj płaskiej powierzchni do wyczyszczenia górnej części schodów, (b) użyj ostrej krawędzi do wyczyszczenia wewnętrznej szczeliny, (c) użyj wciętej powierzchni do wyczyszczenia zewnętrznego narożnika.
Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (36)

CZYSZCZENIE DEEP STAIN / REACH TOOL
 • (opcjonalne akcesorium dostępne do zakupu)

Przymocuj narzędzie do głębokich plam / sięgania do węża czyszczącego. Ustaw narzędzie bezpośrednio na dywanie przed pociągnięciem spustu sprayu, aby wstrzyknąć formułę głęboko we włókna dywanu. Zawsze utrzymuj narzędzie w bezpośrednim kontakcie z wykładziną, aby uniknąć nadmiernego natryskiwania.
Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (37)

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (38) UWAGA: Przed użyciem upewnij się, że roztwór czyszczący i woda znajdują się w zbiorniku.

Czyszczenie za pomocą narzędzia do usuwania plam
 • Opcjonalne akcesorium dostępne w sprzedaży

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (39) UWAGA: Trzymaj spray z dala od twarzy. Niezastosowanie się do tego może spowodować obrażenia ciała.

 1. Przymocuj łapacz plam do końca węża.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (40)
 2. Powoli przesuwaj narzędzie do przodu i do tyłu po plamie. Uważaj, aby nie przesuwać narzędzia w przód iw tył zbyt szybko, ponieważ zabrudzona woda spłynie z powrotem do węża.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (41)
 3. Aby opróżnić łapacz plam, obróć mały zbiornik na spodzie narzędzia, aby go odblokować.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (42)
 4. Wlej brudną wodę do zlewu lub toalety i wypłucz zbiornik czystą wodą.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (43)
 5. Wymień zbiornik, ustawiając zęby blokujące w odpowiadających im szczelinach (upewnij się, że dwa zęby, które są najbliżej siebie, są skierowane w stronę szczotki). Obróć zbiornik, aby zablokować go na miejscu.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (44)

CZYSZCZENIE ZASOBNIKA DO PLAM: Oczyść przód narzędzia, zdejmując płytkę nad płytą ssącą. Pociągnij w dół, aby wyjąć i spłukać wodą. Następnie załóż płytkę, wsuwając ją z powrotem na miejsce.

Czyszczenie za pomocą natryskowego narzędzia szczelinowego LED
 • Opcjonalne akcesorium dostępne w sprzedaży
 1. Przed użyciem wyciągnij klapki z obszaru drzwiczek baterii, aby je aktywować. Podłącz do końca węża, a dioda LED włączy się automatycznie. Pociągnij za spust, aby rozpylić roztwór. Wyszoruj i odkurz obszar, aby podnieść i usunąć plamę.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (45)
 2. Aby wymienić baterię LED, odkręć małą śrubkę za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Zdejmij pokrywę, aby odsłonić dwie baterie (CR1632 3V). Przesuń i wyciągnij każdą baterię i wymień na nową. Upewnij się, że znak „+” na baterii jest skierowany na zewnątrz. Niezwłocznie wyrzucić zużytą baterię. Trzymać z dala od dzieci. Nie rozbieraj i nie wrzucaj do ognia.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (46)

Opróżnianie zbiornika brudnej wody

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (47) UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do konserwacji lub rozwiązywania problemów.

 1. Aby wyjąć zbiornik na brudną wodę, po prostu pociągnij górną część zbiornika w prawo.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (48)
 2. Pociągnij za uchwyt, aby wyjąć korek ze zbiornika.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (49)
 3. Ostrożnie opróżnij zbiornik brudnej wody, ponieważ pewna ilość wody może potencjalnie dostać się / spłynąć ze środkowego pływaka.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (50)
 4. Zamknij korek zbiornika i wróć zbiornik do maszyny. Przed użyciem upewnij się, że zbiornik jest bezpieczny.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (51)
 5. Aby odłączyć narzędzia czyszczące od uchwytu węża, naciśnij przycisk i pociągnij prosto. (NIE przekręcaj narzędzia, aby je wyjąć.)
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (52)
 6. Przednią część 3 ”Tough Stain Tool, Deep Stain Tool, 3-n-1 i Stain Trapper (wybrane modele) można zdjąć w celu łatwego czyszczenia. Naciśnij przycisk na górze narzędzia i zsuń jego przód z podstawy narzędzia. Wypłucz pod wodą i wróć do narzędzia.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (53)

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (54) UWAGA: Przechowuj maszynę w chronionym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej (40 stopni F do 110 stopni F).

UWAGA:Aby zmniejszyć ryzyko wycieku, nie przechowuj maszyny w miejscu, w którym może wystąpić zamarznięcie. Może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych.

Czyszczenie stosu pływaka

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (55) UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do konserwacji lub rozwiązywania problemów.

 1. Pływak można wyjąć ze zbiornika brudnej wody w celu wyczyszczenia. Obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go wyjąć.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (56)
 2. Wyjmij pływak ze zbiornika brudnej wody.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (57)
 3. Spłucz wodą, aż wszystkie zanieczyszczenia zostaną usunięte i pozostaw do wyschnięcia.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (58)
 4. Umieść stos pływaków w zbiorniku na brudną wodę. Upewnij się, że pływak jest zainstalowany przed ponownym umieszczeniem stosu pływaka w Zbiorniku na brudną wodę.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (59)
 5. Obróć stos pływaków zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (60)

Ochraniacz termiczny

Wewnętrzny ochraniacz termiczny został zaprojektowany w urządzeniu do czyszczenia dywanów, aby chronić go przed przegrzaniem. Gdy zadziała zabezpieczenie termiczne, silnik ssania przestanie działać. W takim przypadku należy postępować w następujący sposób:

 1. WYŁĄCZ odkurzacz.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (61)
 2. Odłącz środek czyszczący od gniazdka elektrycznego.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (62)
 3. Sprawdź koniec węża i narzędzie pod kątem zatkania i usuń, jeśli to konieczne. Sprawdź, czy w stosie pływaka nie ma zatorów i usuń zanieczyszczenia.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (63)
 4. Pozwól silnikowi ostygnąć przez około 30 minut. Zabezpieczenie termiczne zresetuje się automatycznie, a czyszczenie może być kontynuowane po ponownym podłączeniu.
  Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (64)

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (65) UWAGA: Jeśli osłona termiczna nadal się aktywuje po wykonaniu powyższych kroków, odkurzacz może wymagać serwisowania. Zadzwoń do działu obsługi klienta BISSELL® lub odwiedź webstrona.

Rozwiązywanie problemów

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (66) UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wyłącz przełącznik zasilania i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do konserwacji lub rozwiązywania problemów.

ProblemMożliwe przyczynyRemedies

Zredukowany spray lub brak sprayu

Zatkana dysza rozpylająca.Wyczyść dyszę natryskową za pomocą rozłożonego spinacza biurowego.
Zbiornik czystej wody / roztworu jest pusty.Sprawdź / napełnij zbiornik.
Zatkana wkładka zbiornika czystej wody / roztworu.Wyczyść wkładkę na dole zbiornika czystej wody / roztworu.
Pompa wymaga zalania.Delikatnie podnieś zbiornik czystej wody / roztworu, naciskając spust rozpylania LUB delikatnie ściśnij czysty zbiornik, naciskając spust.
Zbiornik czystej wody / roztworu nie jest całkowicie osadzony.Wyjmij i zainstaluj ponownie zbiornik czystej wody / roztworu.

Środek do czyszczenia dywanów nie pobierze środka czyszczącego

Zła pozycja narzędzia do tapicerki / dywanów.Zmień położenie narzędzia do tapicerki / dywanów na powierzchni, postępuj zgodnie z zalecanymi procedurami czyszczenia.
Zbiornik na brudną wodę jest pełny.Opróżnij zbiornik na brudną wodę.
Nadmiar roztworu w wężu elastycznym.Podnieś narzędzie i skieruj do góry, aby woda w wężu wpłynęła do zbiornika brudnej wody.
Nieprawidłowa formuła czyszcząca.Używaj tylko formuł BISSELL® 2X Portable Machine.
Zbiornik na brudną wodę jest nieprawidłowo osadzony na podstawie.Wyjmij zbiornik na brudną wodę i włóż ponownie do maszyny.
Brudna wtyczka zbiornika jest odłączona.Wciśnij korek zbiornika brudnej wody, aż zostanie odpowiednio uszczelniony.

Wyciek ze zbiornika brudnej wody

Zabrudzony zawór dziobowy.Wyczyść zawór dziobowy, który znajduje się na dnie zbiornika brudnej wody. Po wyczyszczeniu upewnij się, że jest bezpiecznie umieszczony z powrotem na miejscu.
Stos pływaka nie jest w pełni zablokowany na zbiorniku brudnej wody.Zdejmij stos pływaka i przekręć, aż strzałka zrówna się z symbolem kłódki na zbiorniku brudnej wody.
Zbiornik brudnej wody nie jest prawidłowo osadzony w maszynie.Wyjmij i ponownie włóż do maszyny.

Gwarancja

Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa, ale możesz mieć również inne prawa, które mogą się różnić w zależności od stanu. Jeśli potrzebujesz dodatkowych instrukcji dotyczących tej gwarancji lub masz pytania dotyczące jej zakresu, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy BISSELL przez e-mail, telefon lub pocztę tradycyjną, jak opisano poniżej.
Ograniczona dwuletnia gwarancja
Z zastrzeżeniem * WYJĄTKÓW I WYKLUCZEŃ określonych poniżej, po otrzymaniu produktu BISSELL naprawi lub wymieni (na nowe lub regenerowane komponenty lub produkty), według uznania BISSELL, bezpłatnie od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę, przez dwa lata jakąkolwiek wadliwą lub nieprawidłowo działającą część.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat „Jeśli Twój produkt BISSELL wymaga serwisu”.
Niniejsza gwarancja dotyczy produktów używanych do celów osobistych, a nie komercyjnych lub wynajmu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wentylatorów ani elementów podlegających rutynowej konserwacji, takich jak filtry, paski lub szczotki. Uszkodzenia lub usterki spowodowane zaniedbaniem, nadużyciem, zaniedbaniem, nieautoryzowaną naprawą lub jakimkolwiek innym użyciem niezgodnym z Podręcznikiem użytkownika nie są objęte gwarancją.
BISSELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM TEGO PRODUKTU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BISSELL NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU PRODUKTU.
Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.
* WYJĄTKI I WYŁĄCZENIA Z WARUNKÓW OGRANICZONEJ GWARANCJI
NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, USTNE LUB PISEMNE. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z DZIAŁANIA PRAWA, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE DO DWÓCH LAT OD DATY ZAKUPU, JAK OPISANO POWYŻEJ.
Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.
Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat (67) UWAGA: Prosimy o zachowanie oryginalnego dowodu zakupu. Stanowi dowód daty zakupu w przypadku roszczenia gwarancyjnego.

Serwis

Prosimy nie zwracać tego produktu do sklepu. Inne czynności konserwacyjne lub serwisowe nieujęte w instrukcji powinny być wykonywane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu

Jeśli Twój produkt BISSELL wymaga serwisu:
Odwiedzić BISSELL.com lub skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy BISSELL, aby zlokalizować autoryzowane centrum serwisowe firmy BISSELL w Twojej okolicy.
Jeśli potrzebujesz informacji na temat napraw lub części zamiennych, lub jeśli masz pytania dotyczące gwarancji, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy BISSELL.
Webstrona lub e-mail: www.BISSELL.com
Albo zadzwoń: Dział Obsługi Klienta BISSELL 1-800-263-2535

Zarejestruj swój produkt już dziś!

Rejestracja jest szybka, łatwa i zapewnia korzyści przez cały okres użytkowania produktu.
Otrzymasz:

Punkty BISSELL Rewards
Automatycznie zdobywaj punkty za rabaty i bezpłatną wysyłkę przy przyszłych zakupach.
Szybsza obsługa
Podanie informacji teraz oszczędza czas, gdybyś musiał skontaktować się z nami w sprawie pytań dotyczących produktu.

Przypomnienia i alerty pomocy technicznej
Skontaktujemy się z Tobą w sprawie wszelkich ważnych przypomnień i alertów dotyczących konserwacji produktu.
Specjalne promocje
Opcjonalny: Zarejestruj swój adres e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o ofertach, konkursach, wskazówkach dotyczących czyszczenia i nie tylko!

Odwiedzić www.BISSELL.com/rejestracja!

Części i materiały eksploatacyjne

Aby uzyskać informacje na temat części i materiałów eksploatacyjnych, przejdź do www.BISSELL.pl i wprowadź numer modelu w polu wyszukiwania.

Machamy ogonami!
BISSELL® z dumą wspiera BISSELL Pet Foundation® i jej misję ratowania bezdomnych zwierząt. Kupując produkt BISSELL, pomagasz także chronić zwierzęta. Jesteśmy dumni, że projektujemy produkty, które pomagają usuwać bałagan, zapachy i bezdomność zwierząt.
Odwiedzić BISSELLsavespets.pl uczyć się więcej.

Podoba Ci się Twój produkt BISSELL®?
Nie trzymaj tego w tajemnicy.
Pozwól nam i milionom innych wiedzieć, co myślisz!
Zostaw swoją ocenę gwiazdkową włączoną BISSELL.pl
www.BISSELL.pl

Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat - Pobierz [zoptymalizowane]
Instrukcja obsługi Bissell 2694 Series SpotClean ProHeat - Pobieranie

Podobne posty

 • Bissell 1400 Series Little Green Podręcznik użytkownika

  Podręcznik użytkownika Little Green z serii Bissell 1400 — Pobierz [zoptymalizowany] Podręcznik użytkownika Little Green z serii Bissell 1400 —…

 • Podręcznik użytkownika Bissell 1425 Series Little Green Proheat

  Przewodnik użytkownika Bissell 1425 Little Green Proheat - Pobierz [zoptymalizowany] Bissell 1425 Series Little Green Proheat User…

 • Bissell 66Q4 / 73a5 Series ProHeat 2X Instrukcja obsługi zdrowego domu

  Podręcznik użytkownika Bissell 66Q4/73a5 Series ProHeat 2X Healthy Home — Pobierz [zoptymalizowany] Bissell 66Q4/73a5 Series ProHeat 2X Healthy…

 • Podręcznik użytkownika Bissell 2156 Powerforce

  Podręcznik użytkownika Bissell 2156 Powerforce — Pobierz [zoptymalizowany] Podręcznik użytkownika Bissell 2156 Powerforce — Pobierz

FAQs

Is it better to clean Bissell spot with hot or cold water? ›

Fill up with warm water.

Hot water loosens and softens dirt more quickly, making it easier to remove, and it also helps to kill bacteria. That's why we recommend filling up your carpet cleaner's tank with warm water.

Do you use hot or cold water in Bissell SpotClean pro? ›

Tough Stain Tool quickly cleans up spills, accidents, mud, and other fresh stains. BISSELL SpotClean ProHeat features HeatWave Technology® to maintain consistent water temperature while cleaning for heated cleaning, just add hot tap water!

Can I use any carpet shampoo in my Bissell? ›

Can I use cleaning formulas other than the BISSELL brand? It's possible to use others, but we recommend against it. Our formulas contain no dyes, phosphates or optical brighteners, and will produce optimal cleaning performance when used in combination with BISSELL carpet cleaning machines.

Can I use Pine Sol in my Bissell carpet cleaner? ›

A: I have used a variety of pinesol like cleaners in it from day one... I have had no trouble. I fill water to water line and "pinesol" to formula line... done.

What do you put in a Bissell Proheat? ›

ProHeat® Using the marks on the inside of the formula cap, add 7 oz of BISSELL 2X formula to tank. Add water to the tank until you reach the original formula fill line.

Why is my Bissell carpet cleaner not picking up water? ›

A possible cause might be that the tank is not properly seated. To assure the tank is seated properly, pick it up and re-seat is so it sits snugly on the unit. If this doesn't fix the problem, make sure the tank is assembled properly. To make sure they are both latched properly, pick the tank up by its handle.

How do I get my Bissell to spray water? ›

For no spray to the hose:
 1. Make sure the clean water tank is on the machine and has water in it.
 2. With the tool removed from the hose, plug the machine in and power on.
 3. Hold the hose facing down towards the ground and press the spray trigger and hold for 10-15 seconds, spray should come out of the spray tip.

Can I use Dawn in my BISSELL carpet cleaner? ›

If you clean something with Dawn dish soap in the Bissell carpet cleaner tank, you won't be able to suction out all of the soap without switching to a tank of just plain water. If you leave soap behind in whatever it was that you were trying to deep clean, it can actually attract and trap dirt in the fabric.

Can I use vinegar in my BISSELL spot cleaner? ›

Can I use vinegar through my BISSELL machine? No, please only use BISSELL formula or water depending on what machine you have. Never put descaling, alcoholic, or detergent products into the steam cleaner, as this may damage it or make it unsafe for use.

Should I empty my BISSELL Spot Clean Pro after every use? ›

Rinse the dirty water tank after each use, or as needed.

Unplug and wrap up the power cord. Lift off the dirty tank and empty it. Rinse the tank under running water, including the black valve inside the tank if your model has one. The tank will need to be emptied and rinsed when it reaches the maximum fill line.

Does the Bissell ProHeat actually heat the water? ›

But you might be a little disappointed if you expect this tool to heat up its own water. Despite its name being the Bissell ProHeat, this carpet cleaner doesn't actually heat up the water it uses to clean your floors.

Can I use just water in my BISSELL spot cleaner? ›

BISSELL steam cleaners use just tap or distilled water for a chemical-free clean.

Can I use OxiClean in my BISSELL carpet cleaner? ›

Yes! You can use OxiClean™ Large Area Carpet Cleaner in any carpet cleaning machine.

Do you have to rinse carpet after using BISSELL carpet cleaner? ›

Step 5: Rinse Your Carpets (Optional)

An optional step that we recommend if you have time is to go back over the cleaned carpet again with only hot tap water in the tank (no formula this time). This will remove any leftover formula and give your carpets an extra clean.

How long does it take for couch to dry after using BISSELL? ›

On the average, it will take approximately 2-4 hours for carpet and upholstery to dry after being carpet cleaned. To expedite the drying process, you will want to use a fan and increase your air circulation.

Can you put Fabuloso in a BISSELL? ›

Fill the canister to a level half way between the fill marks. Then add Fabuloso to top line. Works great on tile floors.

Can I use laundry detergent in my BISSELL carpet cleaner? ›

Laundry Detergents aren't Formulated for Carpet Cleaning

Of course not! Cleaning solutions are specifically formulated to clean and not damage the machines they're used in and the material they're treating. Laundry soap is designed to be used in washing machines to clean clothing.

What do you spray on carpet before vacuuming? ›

White vinegar

Vinegar is a powerhouse odor-fighter, especially for musty, moldy smells. In a spray bottle, combine one cup vinegar with 2 cups of warm water, and spritz the area after testing it in an inconspicuous spot. Allow it to dry, then vacuum. Learn more about cleaning vinegar!

Do I fill my BISSELL carpet cleaner with hot water? ›

Lift the tank straight up. Unscrew the cap. Decide if you're cleaning hard floors or carpet, and fill with hot tap water to the appropriate water fill line. Then fill with the proper BISSELL formula to the appropriate formula fill line.

Can dog pee be removed from carpet? ›

To get the smell of urine out of a carpet, use a high-quality pet odor neutralizer once the area is clean. Use carpet stain remover if the area still looks stained after it's completely dry. Avoid using steam cleaners to clean urine odors from carpet or upholstery.

What is the best homemade carpet cleaning solution? ›

For synthetic carpets: Mix ¼ teaspoon of a translucent liquid dishwashing detergent, such as Dawn or Joy, into one cup of lukewarm water. For natural fiber carpets: Mix one teaspoon of translucent liquid dishwashing detergent, such as Dawn or Joy, into 1 cup of lukewarm water.

Why is my Bissell not suctioning? ›

Check to make sure the Vacuum Suction Knob is turned towards "Floor Suction." Or there could be large debris clogging the brush roll rotation. Your dirt container may not be seated properly or may be full. Press the Tank Release button and remove.

Can I use my Bissell without water? ›

A: Yes it can be used as a vacuum without water.

Do you keep cleaning carpet until water is clear BISSELL? ›

Yes, you should keep cleaning the carpet until the water is clear. This will ensure that your carpets are clean and free of dirt, dust, and other allergens. However, you should be careful not to scrub too hard or use too much water. Doing so can damage the carpet and lead to more stains in the future.

Can I use soapy water in BISSELL carpet cleaner? ›

So, you've decided to buy a Bissell Power Steam Pro Carpet Cleaner and are wondering what other cleaning solutions you can use in it. Well, you can use Baking soda, Vinegar, Castile soap, or even Warm Water. However, you must keep in mind that you should leave the carpets to dry after you use them.

Does Bissell ProHeat have a filter? ›

Unlike many other carpet cleaners, the Bissell ProHeat 2X Revolution Pet has a filter to prevent pet hair from clogging the unit.

How do I know if my vacuum hose is clogged? ›

Clog located in the vacuum hose

Turn the unit on and feel the suction at the end of the hose handle. If there is no or low suction, then the clog is in the hose. You can remove the clog by running a long, stiff object through the hose, such as a butter knife, starting at the wall end.

What do you put in a Bissell ProHeat? ›

ProHeat® Using the marks on the inside of the formula cap, add 7 oz of BISSELL 2X formula to tank. Add water to the tank until you reach the original formula fill line.

How much cleaner do you put in a Bissell ProHeat? ›

 1. Fill clean water with hot water to top water fill line.
 2. Add 2.5 oz of formula.
 3. Add 2 oz of Boost.

Does the Bissell ProHeat heat the water? ›

A: "This machine does not have a heater and uses our HeatWave Technology to help maintain the temperature of the clean water." I thought it heated as well.. this was not the case.

How much soap do you put in a BISSELL carpet cleaner? ›

Add 2 oz of BISSELL 2X Formula to the tank Measure 4 oz (2 capfuls) and pour into tank. Fill the clean water/solution tank with hot (not boiling) tap water to the WATER fill line Add formula to the indicated fill line (approximately 0.5 oz) on the solution tank.

What do you put in a BISSELL spot cleaner? ›

1. The Spot Clean tank has a capcity of 1L, so before you start cleaning, prepare by filling the left side "Clean" shampoo tank with just on 1L of water, then top it with 20ml of Orange Agent. It's a very good idea to use warmer water, not hot, especially if you have more grease or oil based stains.

How much water do you put in a BISSELL spot and stain? ›

Using formula cap on the clean water tank, pour 1-2 capfuls of formula (2.5 - 5 fl oz) into the tank, for stained and heavily soiled carpets use 2 capfuls. For all other rental and full size extraction machines. Use 2.5 fl oz to each gallon of hot top water. Repeat as needed.

How often should you wash your carpet BISSELL? ›

We recommend deep cleaning your carpets and rugs at least twice a year, however, if you have pets, kids or a smoking habit, we recommend deep cleaning every quarter.

Can I use laundry detergent in my Bissell carpet cleaner? ›

Laundry Detergents aren't Formulated for Carpet Cleaning

Of course not! Cleaning solutions are specifically formulated to clean and not damage the machines they're used in and the material they're treating. Laundry soap is designed to be used in washing machines to clean clothing.

Can I leave water in Bissell? ›

Just empty the water out of the tank after each use. Doing so will prevent leaking and extend the life of your filter.

How long does it take for couch to dry after using Bissell? ›

On the average, it will take approximately 2-4 hours for carpet and upholstery to dry after being carpet cleaned. To expedite the drying process, you will want to use a fan and increase your air circulation.

Can you use Bissell ProHeat on couch? ›

Our Little Green® ProHeat® Portable Carpet Cleaner works wonders on couch cushions. Just fill it up with one of our portable machine formulas, like PRO OXY Spot & Stain and add extra power with Prevent Boost Carpet Cleaning Formula Enhancer.

Which Bissell spot cleaner is best for upholstery? ›

After sifting through all of our testing insights and research, the Bissell SpotBot Pet Portable Deep Cleaner is our top pick for an upholstery cleaner. It features a self-cleaning hose, multiple attachments, and numerous modes for cleaning your favorite surfaces with total ease.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 10/01/2023

Views: 6227

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.