Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (2023)

Innehåll Dölj

1Bissell ProHeat

2VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

3 Produktvy

4 Montering

5Specialegenskaper hos din BISSELL ProHeat

6 Drift

7Underhåll och skötsel

8 Felsökning

9BISSELL Konsumenttjänster

10Reservdelar – BISSELL ProHeat

11Garanti – BISSELL ProHeat

12FAQS

13 VIDEO

14Relaterade inlägg

Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (1)Bissell ProHeat

Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (2)

Bissell ProHeat

ProHeat®
ANVÄNDARMANUAL
1699, 7901, 8910 SERIEN

Tack för att du köpte en BISSELL ProHeat
Vi är glada att du köpte en BISSELL ProHeat uppvärmd formula djuprengöringsmedel. Allt vi vet om golvvård gick till design och konstruktion av detta kompletta, högteknologiska städsystem för hem.

Din ProHeat är välgjord och vi backar upp den med en begränsad ettårig garanti. Vi står också bakom det med en kunnig, dedikerad avdelning för konsumenttjänster, så om du skulle få problem får du snabb och omtänksam hjälp.

Min farfarsfar uppfann golvsoparen 1876. Idag är BISSELL en global ledare inom design, tillverkning och service av högkvalitativa hemvårdsprodukter som din ProHeat.

Tack igen, från oss alla på BISSELL.

Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (3)

Mark J. Bissell
VD och verkställande direktör

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

När du använder en elektrisk apparat bör grundläggande försiktighetsåtgärder iakttas, inklusive följande:
Läs alla instruktioner innan du använder din PROHEAT®
Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (4)VARNING:För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada:

 • Doppa inte ned.
 • Använd endast på ytor som fuktats genom rengöringsprocessen.
 • Anslut alltid till ett ordentligt jordat uttag.
 • Se Jordningsinstruktioner.
 • Dra ur kontakten från uttaget när den inte används och innan du utför underhåll eller felsökning.
 • Lämna inte maskinen när den är ansluten.
 • Utför inte service på maskinen när den är ansluten.
 • Använd inte med skadad sladd eller kontakt.
 • Om apparaten inte fungerar som den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten ska den repareras på ett auktoriserat servicecenter.
 • Använd endast inomhus.
 • Dra inte i eller bär i sladden, använd inte sladden som handtag, stäng dörren på sladden, dra sladden runt skarpa hörn eller kanter, kör apparaten över sladden eller exponera sladden för heta ytor.
 • Bär inte apparaten när den används.
 • Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden. Dra ur kontakten genom att ta tag i kontakten, inte i sladden.
 • Hantera inte kontakten eller apparaten med våta händer.
 • Placera inga föremål i apparatens öppningar, använd inte med blockerad öppning eller begränsa luftflödet.
 • Utsätt inte hår, lösa kläder, fingrar eller kroppsdelar för öppningar eller rörliga delar.
 • Ta inte upp heta eller brinnande föremål.
 • Plocka inte upp lättantändliga eller brännbara material (tändvätska, bensin, fotogen, etc.) och använd inte i närvaro av explosiva vätskor eller ånga.
 • Använd inte apparaten i ett slutet utrymme fyllt med ångor som avges av oljebaserad färg, thinner, vissa malskyddande ämnen, brandfarligt damm eller andra explosiva eller giftiga ångor.
 • Ta inte upp giftigt material (klorblekmedel, ammoniak, avloppsrengörare, bensin, etc.).
 • Modifiera inte den 3-stiftade jordade kontakten.
 • Tillåt inte att användas som en leksak.
 • Använd inte för något annat ändamål än vad som beskrivs i denna användarhandbok.
 • Använd inte apparaten om inte bältesdörren är ordentligt monterad på avsedd plats.
 • Använd endast tillverkarens rekommenderade tillbehör.
 • Använd endast rengöringsprodukter framtagna av BISSELL för användning i denna apparat för att förhindra skador på interna komponenter. Se avsnittet om rengöringsvätska i denna guide.
 • Håll öppningarna fria från damm, ludd, hår etc.
 • Rikta inte fästmunstycket mot människor eller djur
 • Håll apparaten på en jämn yta.
 • Stäng av alla kontroller innan du kopplar ur.
 • Dra ur kontakten innan du sätter på TurboBrush.®
 • Var extra försiktig när du städar trappor.
 • Noggrann uppmärksamhet är nödvändig när den används av eller i närheten av barn.
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (5)VARNING:Nätsladden på denna produkt innehåller bly, en kemikalie som i delstaten Kalifornien är känd för att orsaka fosterskador eller andra reproduktionsskador.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

JORDNINGSINSTRUKTIONER
Denna apparat måste anslutas till ett jordat ledningssystem. Om den skulle fungera felaktigt eller gå sönder, ger jordning en säker väg med minsta motstånd för elektrisk ström, vilket minskar risken för elektriska stötar. Sladden till denna apparat har en utrustningsjordad ledare och en jordad kontakt. Den får endast anslutas till ett uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med alla lokala bestämmelser och förordningar.
Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (6)Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (7)VARNING:Felaktig anslutning av utrustningens jordningsledare kan leda till risk för elektriska stötar. Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller serviceperson om du inte är säker på om uttaget är ordentligt jordat.
MODIFIERA INTE KONTAKTET. Om det inte passar i uttaget, låt en kvalificerad elektriker installera ett lämpligt uttag. Denna apparat är designad för användning på en nominell 120-voltskrets och har en jordad anslutningskontakt som ser ut som stickkontakten i ritningen ovan. Se till att apparaten är ansluten till ett uttag som har samma konfiguration som stickkontakten. Ingen kontaktadapter ska användas med denna apparat.
Denna modell är endast för hushållsbruk.

Produktvy
Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (8)

Valfria tillbehör:
Dessa artiklar finns att köpa med din modell. För att beställa reservdelar eller ytterligare verktyg eller formler, se sidan 19.
Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (9)Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (10)

Ha massor av äkta BISSELL Advanced Cleaning Formler till hands så att du kan rengöra när det passar ditt schema. Använd alltid äkta BISSELL djuprengöringsformler. Rengöringslösningar som inte kommer från BISSELL kan skada maskinen och upphäver garantin.

BISSELL Formler:
Dessa föremål finns att köpa. För att beställa reservdelar, ytterligare verktyg eller formler, se sidan 19.
Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (11)48 oz. BISSELL Fiber Cleansing Formula™ med Scotchgard™
Skydd #0710
Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (12)48 oz. BISSELL Multi- Allergen Removal™ Formula™ med Scotchgard™
Skydd #0720Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (13)48 oz. BISSELL Pet Odor and Soil Removal™ Formula med Scotchgard™
Skydd #0730Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (14)48 oz. BISSELL Natural Orange Extract Formula med Scotchgard™
Skydd #0740Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (15)48 oz. BISSELL Lavender Essence Formula med Scotchgard™
Skydd #0750Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (16)43 oz. BISSELL 3X Concentrated Fiber Cleansing Formula med Scotchgard™
Skydd #0716Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (17)32 oz. BISSELL Hard Floor Solutions™
Formel #0484Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (18)22 oz. BISSELL Tough Stain PreCleaner™
#0400

Hur man använder den här guiden

Den här användarhandboken har utformats för att hjälpa dig att få största möjliga tillfredsställelse från din BISSELL ProHeat. Du hittar monterings- och driftsinstruktioner, säkerhetsföreskrifter samt instruktioner för underhåll och felsökning. Läs den här guiden noggrant innan du sätter ihop din djuprengöring.

Var särskilt uppmärksam på produktdiagrammet, monteringsanvisningarna och delarnas namn. Lokalisera och organisera alla delar innan montering. Bekanta dig med delarna och var de hamnar.
Att följa den här användarhandboken kommer att avsevärt förbättra din förmåga att få ut mesta möjliga prestanda från din BISSELL ProHeat under många år. Din ProHeat kommer i tre komponenter som är lätta att montera: Övre handtag Nedre handtag Tool Caddy Det enda du behöver för att montera din städare är ett Phillips-huvudBissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (19)skruvmejsel.

Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (20)VARNING:
Koppla inte in din dammsugare förrän du har monterat den helt enligt följande instruktioner och är bekant med alla instruktioner och driftsprocedurer.

hopsättning

Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (21)Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (22)Se monteringsdiagram på sidan 5

 1. Skjut det övre handtaget på det nedre handtaget.
 2. Mata den buntade nätsladden genom verktygslådan från vagnens platta sida.
 3. Rikta in de övre handtagshålen och verktygshållarens hål.
 4. Placera sexkantsmuttern på baksidan av verktygslådan och håll på plats. Sätt i bulten framifrån och bak och vrid in i sexkantsmuttern tills den sitter åt. Dra inte åt för hårt. Upprepa för den andra bulten och sexkantsmuttern.
 5. Sätt i 2 skruvar i de nedre 2 hålen. Vänd tills den sitter tätt.
 6. Fäst verktyg i förvaringen på verktygslådan.
 7. Linda nätsladden och flexslangen som visas i figur 7.
  ProHeat-monteringen är nu klar.

Specialegenskaper hos din BISSELL ProHeat

Din BISSELL ProHeat djuprengöring är ett rengöringssystem för hem som automatiskt blandar varmt kranvatten med BISSELLs avancerade rengöringsformler och värmer upp lösningen när den appliceras på mattan. Kombinationen av uppvärmd lösning, roterande borstar och kraftfullt sug ger en säker och effektiv metod för rengöring.

Specialegenskaper hos din BISSELL ProHeat

SmartTemp®
BISSELL ProHeat-modellerna har alla en patenterad inbyggd värmare som värmer varmt kranvatten som du stoppar i upp till 25° grader varmare för att säkert optimera rengöringseffektiviteten. Värmaren tillåter aldrig att temperaturen överstiger 180°. Värmeströmbrytaren som sitter på baksidan av maskinen styr värmaren så att du har möjlighet att stänga av värmen om du ska rengöra ömtåliga eller orientaliska mattor.
Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (23)DirtLifter® PowerBrush
DirtLifter PowerBrush är designad för att förbättra rengöringsprestanda. Borstmönstret lyfter på ett säkert sätt ut den djupa smutsen samtidigt som det skonsamt sköter mattfibrerna. Den flytande upphängningen anpassar sig själv till alla matthöjder. När strömmen är PÅ ( I ) och maskinen är i upprätt läge är din matta skyddad eftersom borstarna lyfts upp från mattan.

SmartMix®
SmartMix-funktionen blandar automatiskt varmt kranvatten med BISSELLs avancerade rengöringsformel. Välj bara en av de 3 inställningarna (Tung trafik, Normal eller Vattensköljning) och ProHeat kommer att justera rätt mängd rengöringslösning för att blandas med det uppvärmda vattnet för att passa ditt rengöringsbehov.
Att ha en separat vätsketank från vattentanken tillåter inget slöseri med formel. Eftersom vattnet och lösningen förvaras separat, blandas de inte förrän du är redo att rengöra. När ditt rengöringsjobb är klart kan formulan förvaras redo att användas i din maskin till nästa gång!
Denna funktion är tillgänglig på alla ProHeat-modeller.
Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (24)Scotchgard™ Protector
Mattskydd som appliceras på bruket slits vanligtvis ner med tiden från tung gångtrafik och daglig rengöring, inklusive djuprengöring. För att hjälpa till att återställa detta viktiga skydd erbjuder endast BISSELL djuprengörande formler med Scotchgard-skydd. Detta ger extra skydd mot smuts och tuffa fläckar för att hålla dina mattor snygga längre.
För att behålla din Scotchgard 5-åriga begränsade fläckgaranti behöver du inte längre anlita en professionell. Genom att använda din BISSELL ProHeat-maskin med BISSELL-formler som innehåller Scotchgard-skydd var 12:e månad förblir din mattgaranti från 3M i kraft. Inget annat system för djuprengöring av hemmet kan göra detta åt dig.
Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (25)

Specialegenskaper hos din BISSELL ProHeat

Tank-in-Tank™
Vårt Tank-i-Tank-system är designat med en kraftig blåsa inuti för rent vatten. När du rengör kommer det rena vattnet i urinblåsan att tömmas och blandas med rengöringsformeln. Smutsigt vatten som dras ut från dina mattor kommer att samlas runt utsidan av blåsan så att rent och smutsigt vatten alltid hålls åtskilda. Detta gör att du kan maximera tankutrymmet, men ändå bara bära en tank till och från diskhon för tömning och fyllning.
Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (26)ReadyTools-ratten
Detta ger antingen golvrengöring eller rengöring ovanför golvet med en knapptryckning. Om du väljer rengöring ovanför golv för klädsel, trappor eller längs golvlisterna, välj det fäste som är lämpligt för jobbet. Fäst verktyget på slangen och du är redo att gå!

Flödesindikator
Denna finns på maskinbasen. Den snurrar när avtryckaren trycks in för att indikera att maskinen applicerar rengöringslösning på mattan och kommer att sluta snurra när SmartMix-tanken eller blåsan behöver fyllas på, eller när avtryckaren släpps.
Obs: Flödesindikatorn snurrar inte när man sprutar genom tillsatsslangen.
Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (27)

Drift

Innan du städar

 1. Planera aktiviteter för att ge din matta tid att torka.
 2. Flytta möbler till ett annat område om du städar ett helt rum (valfritt).
 3. Dammsug området noggrant med en torr dammsugare innan djuprengöring.
 4. Planera din städväg för att lämna en utgångsväg. Det är bäst att börja städa i hörnet längst bort från din utgång.
 5. Förbehandling (valfritt)
  Notera:Förbehandling rekommenderas för att förbättra rengöringseffektiviteten för kraftigt smutsade mattor i högtrafikerade områden som entréer och korridorer.
  A. Spraya BISSELL Tough Stain Pre-treat-formeln på områden med mycket trafik, smutsiga områden eller fläckar.
  B. Låt tränga in i minst 3 minuter.
  C. Följ instruktionerna nedan och rengör som vanligt med hjälp av BISSELL ProHeat-maskinen på högtrafikinställningen.
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (28)

UPPMÄRKSAMHET:
Vissa berbermattor har en tendens att suddas ut av slitage. Upprepade drag i samma område med en vanlig dammsugare eller djuprengöring kan förvärra detta tillstånd. Se avsnittet om rengöringsvätska på sidan 15.

Fyll vattentanken

 1. Släpp handtaget och lägg tillbaka maskinens handtag för att komma åt tanken.
 2. Ta bort tanken från maskinens bas genom att lyfta tankens bärhandtag.
 3. Bär som en hink till diskbänken. Vrid handtaget framåt för att låsa upp locket. Lyft av och ställ locket åt sidan.
 4. Fyll blåsan med rent varmt kranvatten.
  *Koka inte vatten eller mikrovågsugn eftersom det kan förstöra urinblåsan.
 5. Byt ut toppen av tanken genom att matcha locket och tankens kanter. Handtaget måste vara i det främre läget för att kunna byta lock. Rotera
  Notera:Kom ihåg att säkra locket och testa att det är säkert innan du plockar upp tanken.
 6. Placera tanken i maskinbasen och sitter stadigt på plats. Vrid tillbaka tankhandtaget till låst läge. För tillbaka maskinhandtaget till upprätt läge.
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (29)Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (30)

Fyll SmartMix/formeltanken

 1. Lyft formeltanken upp och ut ur maskinbasen.
  2a.Fyll formeltankengenom att först skruva av locket och sätt i. Använd alltid äkta BISSELL-formler för att maximera rengöringen och för din maskins säkerhet. Fyll formeln upp till strecket och sätt tillbaka locket och sätt i. Placera formeltanken i öppningen på baksidan av maskinen för en åtsittande passform.
  2b. Om du använder BISSELL 3X Concentrated Fiber Cleansing Formula: Tillsätt 3 kapslar 3X Concentrated Fiber Cleansing formula till formeltanken och fyll sedan med varmt vatten till linjen.
  Notera:Om flaskan läcker, kontrollera att den röda genomföringen och sugröret är korrekt placerat.
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (31)VARNING:
  För att minska risken för brand och elektriska stötar på grund av skador på interna komponenter, använd endast BISSELL rengöringsvätskor avsedda för användning med djuprengöringsmedlet.

Välj SmartMix-inställningen
Välj bara en av de 3 inställningarna

 • Tung trafik
 • Vanligt
 • Water Rinse och ProHeat kommer att justera rätt mängd rengöringslösning för att blandas med det uppvärmda vattnet för att passa ditt rengöringsbehov.
  NOTERA:När ditt rengöringsjobb är klart kan formulan förvaras redo att användas i din maskin till nästa gång!
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (32)Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (33)

Ställ in ratten för färdiga verktyg
Ställ in verktygsratten på golvrengöring.
Strömbrytare

 1. Anslut till ett lämpligt uttag och vrid ström- och värmebrytarna till läget PÅ (I).
  Strömbrytarna finns på baksidan av handtaget. Låt den inbyggda värmaren värmas upp i 1 minut innan rengöring. ProHeat kommer att vara helt uppvärmd och ger optimal prestanda efter en minuts kontinuerlig uppvärmd rengöring.
 2. SmartTemp ready-lampan indikerar när värmaren är PÅ ( I ).
  Notera:SmartTemp värmer rengöringslösningen endast för applicering av mattor och hårda golv. Den värmer inte lösning som sprutas genom tillbehörsverktygen.
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (34)Dricks:
  Djuprengöring av trappor och områden med mycket trafik på regelbunden basis kan förlänga mattans livslängd.
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (35)

Rengöringslag

 1. Medan du trycker på avtryckaren, gör en långsam våtpassning framåt och en annan bakåt. Låt den inbyggda värmaren, formulan och DirtLifter PowerBrush göra jobbet åt dig. Varning: Övervät inte. Var försiktig så att du inte kör över lösa föremål, kanter på mattor eller sladden. Att borsten stannar kan resultera i för tidigt rembrott.
 2. Släpp avtryckaren och gör en långsam passering framåt och bakåt över samma område för att ta bort eventuellt smutsigt vatten och hjälpa till med torkning. Upprepa rengöringspassen tills lösningen som dras upp verkar ren. Fortsätt passerarna utan att trycka på avtryckaren tills du inte kan se något mer vatten dras upp.
  NOTERA:Både SmartMix-tanken och rentvattentanken måste ha vätska i sig för att maskinen ska kunna spruta. Om en tank är tom kommer maskinen inte att applicera rengöringslösning eller vatten.
 3. Efter rengöring kan du ställa in SmartMix-ratten till vattensköljning för att ge din matta en sista sköljning med enbart vatten. Detta kommer att säkerställa ett grundligt avlägsnande av inbäddad smuts som lossnat av djuprengöringsformeln.
  BISSELL djuprengöringsformler innehåller ett anti-återflätande medel som hjälper dina mattor att stöta bort smuts och håller dem snygga längre.
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (36)VARNING:
  För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada, koppla ur eluttaget före service.

Töm tanken

 1. Ta bort vattentanken från basen med hjälp av tankens bärhandtag. Bär tanken som en hink till ett handfat eller utanför där du kommer att slänga uppsamlingsvattnet. Ta bort toppen av tanken genom att vrida handtaget framåt för att låsa upp locket och lyfta locket från tanken.
 2. Töm uppsamlingsvattnet från tankens botten.
  NOTERA:Du kan märka hår och skräpavlagringar på mattan eller i tanken som har lossnat av rengöringen (särskilt med nyare mattor som aldrig har djuprengjorts tidigare). Detta skräp ska plockas upp och slängas.
 3. Efter varje användning, ta bort och skölj luddskärmen på tanklocket.
 4. Fyll på tanken i tanken genom att se "Fyll vattentanken" på sidan 9. Kom ihåg att säkra toppen av tanken genom att vrida på handtaget och testa att den sitter fast innan du plockar upp den.
 5. Återför tank-i-tank till maskinen.
  NOTERA:Kontrollera alltid nivån på rengöringsformeln i SmartMix-tanken samtidigt och fyll på efter behov
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (37)Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (38)

Skölj (valfritt)
Sköljning är ett valfritt steg som kan göras under rengöringsprocessen genom att byta till vattensköljningsinställningen, eller så kan det göras efter att mattan har rengjorts.

 1. Välj helt enkelt inställningen för vattensköljning på SmartMix-ratten och följ samma väg som du gjorde för rengöringen, var noga med att göra ett framåt (vått) slag genom att trycka ned avtryckaren, ett bakåt (vått) slag och ett framåt- och bakåt (torrt) slag, släpp avtryckaren. Fortsätt så tills vattnet du ser komma upp genom munstycket är klart.
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (39)

Underhåll och skötsel

Maskinförvaring
När din rengöring är klar, se till att vattentanken är tömd och sköljd ur. Lägg undan enheten i en garderob eller källare för nästa användning. SmartMix-tanken kan förbli fylld och redo att användas (förvaras med maskinen inställd på vattensköljningsinställning), eller så kan den helt enkelt tömmas tillbaka i formelflaskan om det är bekvämare.
Notera:Förvara rengöringsmedel på ett skyddat, torrt område.
Eftersom denna produkt använder vatten får den inte förvaras där det finns risk för frysning.
Frysning kommer att skada interna komponenter och göra garantin ogiltig.

Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (40)VARNING:
För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada, koppla ur eluttaget före service.

Maskinvård
För bästa resultat kan några enkla steg säkerställa att din maskin är väl underhållen efter att din rengöring är klar.

 1. Stäng AV ström- och värmebrytarna ( 0 ).
  Koppla ur maskinen och linda nätsladden.
 2. Efter att ha tömt vattentanken, skölj ur den i en kran med rinnande varmt kranvatten, var noga med att rengöra under den kraftiga blåsan och runt den. Rensa bort luddfällan.
 3. Byt ut tank-i-tank på maskinen.
 4. Rengör flödesindikatorfiltret varje gång det används för att säkerställa bästa rengöringsprestanda. Skruva av locket för flödesindikatorn, lyft ut den röda rotorn och det vita filtret. Skölj alla tre delarna med vatten. Byt ut filtret och rotorn. Sätt tillbaka flödesindikatorlocket. Vrid tills det sitter åt, dra inte åt för hårt.
 5. Eventuellt löst hår eller skräp kan dras från borstrullen om så önskas och slängas.
 6. Torka av maskinens utsida med en mjuk trasa.
 7. När mattan är torr, dammsug igen för att ta bort hår och ludd.
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (41)

Rengöring med tillbehör
Din ProHeat-maskin är utrustad med en slang och minst ett tillbehör för rengöring av trappor, klädsel med mera.

 1. Viktig! Om du använder för att rengöra klädsel, kontrollera klädseletiketter för instruktioner.
  Rengöring med tillbehör (fortsättning)
  A. Kontrollera tillverkarens etikett innan rengöring. "W" eller "WS" på taggen betyder att du kan använda din ProHeat. Om taggen är kodad med ett "X" eller ett "S" (med en diagonal rand genom den), eller säger "Endast kemtvätt", fortsätt inte med någon djuprengöringsmaskin. Använd inte på sammet eller siden. Om tillverkarens etikett saknas eller inte är kodad, kontrollera med din möbelhandlare eller tillverkare.
  B. Kontrollera färgäktheten på en oansenlig plats.
  C. Kontrollera om möjligt klädselstoppningen. Färgat stoppning kan blöda genom tyget när det är vått.
  D. Planera aktiviteter så att klädseln får tid att torka.
  E. Dammsug noggrant för att plocka upp löst skräp och djurhår. Använd en dammsugare med en borste och ett spaltverktyg för att rengöra i tygveck.Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (42)Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (43)VARNING:
  För att minska risken för skador, var extra försiktig vid rengöring av trappor. Se till att maskinen är säker och jämn.
 2. Följ instruktionerna på sidan 9 för att fylla vattentanken och formeltanken.
 3. Ställ in verktygsratten på verktygsinställningen. Detta kommer att tillåta sprutning och avleda suget till slangen.
  *SmartTemp värmer rengöringslösningen endast för applicering av mattor och hårda golv. Den värmer inte lösning som sprutas genom tillbehörsverktygen.
 4. Ställ SmartMix-ratten på normal.
 5. Fäst rengöringsverktyget i änden av slangen.
 6. Koppla in och slå på strömbrytaren.
 7. Rengör genom att trycka på avtryckaren för att spraya lösningen på området som ska rengöras. Flytta sakta verktyget fram och tillbaka över den smutsiga ytan.
  Släpp avtryckaren för att suga upp smutsigt vatten.
  Fortsätt att rengöra området, arbeta i små sektioner, tills ingen mer smuts kan avlägsnas.
  Skölj (valfritt) och sug efter behov.
  Varning: Blöt inte för mycket.
 8. När rengöringen är klar, ta bort och skölj verktygen i rent, rinnande vatten.
 9. Spola slangen runt verktygslådan.
 10. Töm vattentanken och skölj ur, följ instruktionerna på sidan
 11. Återgå färdiga verktygsratten till golvrengöring.

Rengöringsvätskesektion
Ha massor av äkta BISSELL djuprengöringsformler till hands så att du kan rengöra och skydda närhelst det passar ditt schema. Använd alltid äkta BISSELL djuprengöringsformler.

Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (44)VARNING:
För att minska risken för brand och elektriska stötar på grund av skador på interna komponenter, använd endast BISSELL rengöringsvätskor avsedda för användning med djuprengöringsmedlet. Icke-BISSELL rengöringslösningar kan skada maskinen och göra garantin ogiltig.

Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (45)48 oz. BISSELL Fiber Cleansing Formula™ med Scotchgard™
Skydd #0710
Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (46)48 oz. BISSELL Multi- Allergen Removal™ Formula™ med Scotchgard™
Skydd #0720Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (47)48 oz. BISSELL Pet Odor and Soil Removal™ Formula med Scotchgard™
Skydd #0730Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (48)48 oz. BISSELL Natural Orange Extract Formula med Scotchgard™
Skydd #0740Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (49)48 oz. BISSELL Lavender Essence Formula med Scotchgard™
Skydd #0750Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (50)43 oz. BISSELL 3X Concentrated Fiber Cleansing Formula med Scotchgard™
Skydd #0716Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (51)32 oz. BISSELL Hard Floor Solutions™
Formel #0484Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (52)22 oz. BISSELL Tough Stain PreCleaner™
#0400

Fläck borttagning
Försena inte! Att ta hand om en olycka strax efter att den inträffat säkerställer chanserna för fullständig borttagning. Att lämna den under en längre tid kan göra att den stelnar och blir permanent.

 1. Torka upp vätskor med en absorberande trasa eller pappershanddukar. Vita material rekommenderas eftersom vissa färgämnen kan blöda och göra fläcken värre.
 2. Skrapa försiktigt upp eventuella halvfasta ämnen med en sked eller spatel. Använd inte en kniv eller annat redskap med vassa kanter eftersom det kan skada mattan eller klädseln.
 3. Om området har torkat, ta bort resterande halvfasta ämnen och rester med en sopmaskin eller vakuum.
 4. Var noga med att testa alla fläckborttagningsformler på ett oansenligt område först. Detta är viktigt eftersom vissa färgämnen och material kan skadas eller missfärgas av rengöringsmedel. Om en sådan förändring skulle inträffa, prova en annan lösning eller ring en professionell.
 5. Om du rengör på berbermattor, kör försiktigt din maskin över ett dolt område. Om ingen ludd uppstår, fortsätt rengöringen i smutsiga utrymmen.
 6. Använd BISSELL Tough Stain PreCleaner och spraya jämnt över det smutsiga området. Blöt inte för mycket. Vänta 3-5 minuter. Arbeta försiktigt med lösningen genom att torka av området med en ren, fuktig, färgsäker trasa.
 7. Rengör med antingen inställningen för golvrengöring eller verktyg på ReadyTools-ratten.
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (53)

Rengöring av hårda golv
Din ProHeat-modell kan ha kommit med ett hårt golvfäste och en formel för Hard Floor Solutions. Om inte, kan dessa produkter köpas genom att kontakta BISSELLs konsumenttjänstavdelning per telefon eller på webbplatsen.
Det hårda golvverktyget ger effektiv rengöring av linoleum-, vinyl- och kakelgolv.
Varning:Använd inte på oförseglade trägolv.

 1. Dammsug eller sopa noggrant för att plocka upp eventuellt löst skräp och djurhår.
 2. Flytta eventuella möbler om det behövs.
 3. Töm all mattrengöringsformel tillbaka i BISSELL-flaskan om den förvaras i formeltanken. Fyll formeltanken med BISSELL Hard Floor Solutions, som finns hos många återförsäljare, eller kontakta BISSELL Consumer Services.
  Rengöring av hårda golv (fortsättning)
 4. Fyll vattentanken med varmt kranvatten och ställ åt sidan.
 5. Fäst verktyget för hårda golv på golvmunstycket med den långa fliken till höger sida av golvmunstycket. Fäst först vänster sida (kort flik) spärrfliken över munstyckskanten. Böj försiktigt den långa fliken (höger sida) utåt för att enkelt snäppa över kanten på det genomskinliga munstycket till vänster.
 6. Ställ in ratten för färdiga verktyg på golvrengöring.
 7. Ställ SmartMix-ratten på normal rengöring.
 8. Anslut till ett uttag och slå PÅ strömbrytaren och värmaren ( I ).
 9. Flytta långsamt maskinen framåt och bakåt över bar golvyta en gång samtidigt som du trycker på avtryckaren. Varning: Övervät inte.
 10. Upprepa rörelsen utan att trycka på avtryckaren. Detta gör att golvverktyget kan skrapa och suga upp det smutsiga vattnet.
 11. Låt golven torka i cirka 30 minuter.
 12. Ta bort verktyget för hårda golv och skölj och torka innan förvaring.
 13. Om någon formel finns kvar i formeltanken, häll tillbaka den i Hard Floor Solutions-flaskan för användning nästa gång.
 14. Skölj ur formeltanken.
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (54)
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (55)VARNING:
  För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada, koppla ur eluttaget före service.
  För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada, koppla ur eluttaget före service.

Felsökning

SmartTemp ready-lampan tänds inte.
Möjliga orsaker

 1. SmartTemp-omkopplaren är inte påslagen ( I ).
 2. Maskinens strömbrytare ska inte slås PÅ ( I ).
  botemedel
  1. Slå PÅ ( I ) SmartTemp-omkopplaren.
  2. Båda omkopplarna måste vara PÅ ( I ) för att aktivera SmartTemp ready-lampan. fortsatt

Minskad spray eller ingen spray. Möjlig orsak

 1. Blåsan kan vara tom.
 2. SmartMix-tanken kan vara tom.
 3. Filtret kan vara igensatt.
 4. Tankarna kanske inte sitter ordentligt.
 5. Pumpen kan ha tappat primer.
 6. Pumpremmen kan vara trasig.

DirtLifter PowerBrush vrider sig inte.
Möjlig orsak

 1. Borstremmen eller pumpremmen är av eller trasig.
  Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (56)
  Rengöringsmedel tar inte upp lösningen.
  Möjliga orsaker
  1. ReadyTools-ratten kan vara på fel inställning för rengöringsjobbet.
  2. Munstycksfönstret kanske inte är ordentligt fastsatt.
  3. Tank-i-tank locket är inte korrekt installerat.
  4. Tank-i-tank sitter inte korrekt.
  5. Dålig verktygsposition. (Endast handhållna bilagor).
  6. Tank-i-tank har plockat upp maximalt smutsigt vatten.
  botemedel
  1. Fyll på blåsan med varmt kranvatten.
  2. Fyll med BISSELL deep Cleaning formula för rengöring. Fyll på med vatten om du sköljer.
  3. Rengör flödesindikatorfiltret, sidan 12.
  4. Stäng AV strömmen (O); ta bort och sätt tillbaka tankarna.
  5. Stäng AV strömmen (O); efter 1 minut slå PÅ och tryck på avtryckaren.
  6. Slå på maskinen och kontrollera att DirtLifter PowerBrush vrider sig. Om den inte gör det, se #1 nedan.

 2. botemedel
  1. Stäng AV maskinen (O) och dra ur kontakten från uttaget. För att kontrollera om borstremmen eller pumpremmen har gått sönder behöver du en platt skruvmejsel. Sätt in bladets ände i det nedre spåret på bältesåtkomstluckan för att frigöra den nedre snäppen. Om det behövs, sätt in bladets ände i det övre spåret för att frigöra den övre snäppen. Undersök bältet för brott. Om de är trasiga, se Reservdelar på sidan 19 innan du ringer kundtjänst. Kompletta installationsinstruktioner följer med ersättningsbältet.
  botemedel
  1. Ställ ReadyTools-ratten på antingen golvbränning eller verktyg.
  2. Tryck ned den svarta ovala packningen vid det övre fönstret ordentligt för att se till att de två flikarna på baksidan av munstycksfönstret snäpper fast i de passande skårorna i huvudhuset.
  3. Sätt tillbaka locket; se sidan 9.
  4. Tank-i-tank måste sitta stadigt för att fungera; ta bort och sätt tillbaka tanken i tanken.
  5. Justera vinkeln; utöva mer tryck nedåt.
  6. Töm tank-i-tank, se sidan 11.

Annat underhåll eller service som inte ingår ovan bör utföras av en auktoriserad servicerepresentant.
Tack för att du valt en BISSELL-produkt.
Om du skulle råka behöva hjälp under montering eller drift, ring 1-800-237-7691
Vänligen returnera inte denna produkt till butiken

BISSELL Konsumenttjänster

För information om reparationer eller reservdelar, eller frågor om din garanti, ring:
BISSELL Konsumenttjänster
1-800-237-7691
Måndag – fredag ​​8.00–22.00. ET
Lördag 9.00–20.00 ET
Eller skriv:
BISSELL HOMECARE, INC
PO Box 3606
Grand Rapids MI 49501
ATTN: Konsumenttjänster

Eller besök BISSELL webbplats –www.bissell.com
När du kontaktar BISSELL, ha modellnummer för enheten tillgängligt.
Vänligen ange ditt modellnummer: __________________
Anteckna ditt köpdatum: _________________
NOTERA:Spara ditt ursprungliga försäljningskvitto. Det ger bevis på inköpsdatum i händelse av garantianspråk. Se "Om din garanti" på sidan 20 för mer information.
Registrera din nya BISSELL-produkt påwww.bissell.com/productregistration

Reservdelar – BISSELL ProHeat

Nedan en lista över vanliga reservdelar*. Även om inte alla dessa delar kanske har medföljt din specifika maskin, är alla tillgängliga för dig att köpa om så önskas.

Artikel

Delnr.

Delnamn

1210-92014” Small Area Tool
2203-6655Sprayande spaltverktyg
3203-6652TurboBrush®
4214-9131Verktyg för nakna golv
5214-9142PreTreat Wand
6215-9155Tuff fläckborste
7015-9043Tankmontering komplett (inklusive lockmontering)
8015-4439Tanklocksmontering
9015-9041Tankbotten
10210-1785SmartMix®-tank (inklusive lock)
11210-1795SmartMix® Cap Montage
12555-6503Flödesindikatorlockenhet
13214-9871Golvmunstycke Fönster och packning
14210-4052Fönsterpackning
15215-0628Ersättningspumprem (med instruktioner)
16015-0621Ersättningsbältesborste (med instruktioner)
17213-3501Luddskärm
180710Fiber Cleansing Formula™ 48 oz
190720Multi-Allergen Removal™ Formula 48 oz
200730Pet Odor and Soil Removal™ Formula 48 oz
2107163x Concentrated Fiber Cleansing Formula med

Scotchgard™ Protector 43 oz.

220484Hard Floor Solutions™ 32 oz
230400Tough Stain PreCleaner™ 22 oz

*Alla delar ingår inte i varje modell.
Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (57)Tjäna belöningspoäng!
För att kvalificera dig för rabatter, rabatter och andra BISSELL-förmåner.
Besökwww.bissell.com/rewardsatt lära sig mer.

Garanti – BISSELL ProHeat

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som kan variera från stat till stat. Om du behöver ytterligare instruktioner angående denna garanti eller har frågor om vad den kan täcka, vänligen kontakta BISSELL Consumer Services via e-post, telefon eller vanlig post enligt beskrivningen nedan.
Begränsad ett års garanti
Med förbehåll för *UNDANTAG OCH UNDANTAGidentifieras nedan, efter mottagandet av produkten kommer BISSELL Homecare, Inc. att reparera eller ersätta (med nya eller återtillverkade komponenter eller produkter), efter BISSELLs val, kostnadsfritt från inköpsdatumet av den ursprungliga köparen, under ett år alla defekta eller felaktig del. Se information nedan om "Om din BISSELL-produkt skulle behöva service". Denna garanti gäller för produkt som används för personlig och inte kommersiell eller uthyrningsservice. Denna garanti gäller inte fläktar eller rutinunderhållskomponenter som filter, remmar eller borstar. Skador eller fel som orsakats av vårdslöshet, missbruk, försummelse, otillåten reparation eller annan användning som inte är i enlighet med användarhandboken täcks inte.
Om din BISSELL-produkt skulle behöva service:Kontakta BISSELL Consumer Services för att hitta ett auktoriserat BISSELL servicecenter i ditt område.
Om du behöver information om reparationer eller reservdelar, eller om du har frågor om din garanti, kontakta BISSELL Consumer Services.

Webbplats eller e-post: www.bissell.com
Använd fliken "Kundservice".

Eller ring:
BISSELL Konsumenttjänster
1-800-237-7691
Måndag – fredag ​​8.00 – 22.00. ET
Lördag 9.00–20.00. ET

Eller skriv:
BISSELL Homecare, Inc.
PO Box 3606
Grand Rapids MI 49501
ATTN: Konsumenttjänster

BISSELL HOMECARE, INC. ÄR INTE ANSVARIGT ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGON KARAKTER SOM FÖRknippas MED ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT. BISSELLS ANSVAR KOMMER INTE ÖVERSKRIVA PRODUKTENS KÖPSPRIS.
Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig. *UNDANTAG OCH UNDANTAG FRÅN VILLKOR I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIVT OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, ANTINGEN MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA. EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM KAN UPPSTÅS GENOM LAGSTIFTNING, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄR BEGRÄNSADE TILL ETT ÅR FRÅN DATUM FÖR INKÖP FRÅN INKÖPET.

Vissa stater tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

©2008 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
Alla rättigheter förbehållna. Tryckt i Kina
Artikelnummer 120-4076
Rev 9/08 Besök vår hemsida på:www.bissell.com

Vanliga frågor

Min PROHEAT® är varm när jag slår på den, men den värmer inte. Vad ska jag göra?

PROHEAT® har överhettats och måste svalna innan du kan använda den igen. Kontakta oss på 1-800-321-1134 eller besök vår hemsida påwww.bissellproheat.comför vidare hjälp.

Hur rengör jag mitt filter?

Ta bort filtret från din maskin och tvätta med varmt vatten och ett milt diskmedel (dvs. diskmedel). Skölj noggrant och låt lufttorka helt innan du sätter tillbaka den i maskinen.

Min PROHEAT® kommer inte att spraya något rengöringsmedel på mitt golv eller mattor under en rengöringscykel. Vad ska jag göra?

Om detta inträffar, kontrollera följande:
Se till att du har fyllt tanken med tillräckligt med vatten (minst 2 liter).
Se till att du har fyllt tanken med tillräckligt med rengöringslösning (minst 2 liter).

Kan Bissell ProHeat användas utan vatten?

Nej, det är en "schamponer" för mattan vilket betyder att den bara fungerar genom att spraya vatten i mattan.

Vad är skillnaden mellan mattrengöring och mattrengöring för husdjur?

Upprättstående mattrengöringsmedel är idealiska för rengöring av stora mattytor, medan bärbara mattrengöringsmedel är bäst för punktrengöring eller för att ta bort djurfläckar från mindre mattytor.

Kan man använda Bissell ProHeat på lövträ?

Ja, den kan användas på flera typer av hårda golv. Det nämns kakel, linoleum och laminat i manualen.

Vad kan jag använda istället för Bissell rengöringsformel?

För att göra ett mattschampo som används av många Bissell-ägare, blanda följande: en halv kopp tvättmedel (ingen blekmedel), en halv kopp flytande tvättmedel, en kopp ammoniak och en liter vatten.

Var är filtret på en Bissell ProHeat?

In-line filterenhet (inkluderar lock & filter) för ProHeat 2X Upright Mattrengöringsmedel (utrustad med In Line-filter) och Lift-Off Upright Mattrengöringsmedel. Passar i den övre delen av mattrensarens fot, under där smutsvattentanken sitter på foten.

Hur ofta ska du byta Bissell-filter?

var 6:e ​​månad
Din BISSELL air320 har två filter som vi rekommenderar att du byter var 6:e ​​månad. I den här videon går vi igenom exakt hur du ändrar dem, så att din maskin håller sig i toppform. Förfiltret fångar först upp större skräp som hår och damm.

Hur återställer jag min Bissell my air?

Vrid bottenplattan moturs tills den klickar fast i låsplatsen. När det nya filtret är i, koppla in och sätt på din luftrenare igen. Tryck sedan och håll ned filteråterställningsknappen i 3 sekunder tills du hör ett pip!

Varför tar inte min Bissell upp vatten?

En möjlig orsak kan vara att tanken inte sitter ordentligt. För att säkerställa att tanken sitter ordentligt, plocka upp den och sätt tillbaka den så att den sitter tätt på enheten. Om detta inte löser problemet, se till att tanken är ordentligt monterad. För att säkerställa att de båda är ordentligt låsta, plocka upp tanken i handtaget.

Hur vet jag om mitt HEPA-filter är smutsigt?

Öppna luftrenaren och ta bort förfiltret. Ditt HEPA-filter kommer att ha tunga klumpar av smuts och damm och det kommer att se svart ut om det är smutsigt. Det är en indikation på att ditt filter behöver rengöras eller bytas ut.

VIDEO

Bissell ProHeat User's Guide - Manuals+ (58)

Bissell ProHeat

Bissell ProHeat användarhandbok –Ladda ner [optimerad]
Bissell ProHeat användarhandbok –Ladda ner
www://bissell.com/

relaterade inlägg

 • Bissell 2156 Powerforce Användarhandbok

  Bissell 2156 Powerforce Användarhandbok - Ladda ner [optimerad] Bissell 2156 Powerforce Användarhandbok - Ladda ner

 • Bissell Barkbath Dual Use User Guide

  Bissell Barkbath Dual Use User Guide - Ladda ner [optimerad] Bissell Barkbath Dual Use User Guide - Ladda ner

 • Bissell 1400 Series Little Green Användarhandbok

  Bissell 1400 Series Little Green Användarhandbok - Ladda ner [optimerad] Bissell 1400 Series Little Green Användarhandbok -...

 • Bissell 1425-serien Little Green Proheat användarhandbok

  Bissell 1425 Series Little Green Proheat Användarhandbok - Ladda ner [optimerad] Bissell 1425 Series Little Green Proheat Användare...

FAQs

Why is my Bissell Proheat carpet cleaner not picking up dirty water? ›

Your dirty water tank may not be secured tightly. Check the rubber tab on the dirty water tank and press firmly on all edges to secure it tightly. The accessory hose door also needs to be closed securely. Check the door and make sure it is locked in place.

Why is my Bissell Proheat 2x not spraying water on the floor? ›

First, check to make sure the clean tank has water and/or the water & formula mixture in the tank. If your tank is empty, this could be the reason your machine is not spraying. You will need to fill your clean tank again. Reseat the tank and ensure it sits snug on the machine.

Why does my carpet cleaner keep pulling dirty water? ›

You are leaving too much foam in the carpet

Dirt particles stick to it, and it is this that makes your water dirty when it is sucked up. If your carpet cleaning solution is too foamy, or you leave foam in the carpet, more dirt will be attracted to it.

How do I prime my Bissell Proheat? ›

Hold the end of the hose below the water level in the tank to prime. With a full tank of water and the Machine off and reclined press the clean shot button 'on' Wait for the clean shot to run for a few seconds, this will reprime your machine.

How do I get my Bissell to spray water? ›

For no spray to the hose:
 1. Make sure the clean water tank is on the machine and has water in it.
 2. With the tool removed from the hose, plug the machine in and power on.
 3. Hold the hose facing down towards the ground and press the spray trigger and hold for 10-15 seconds, spray should come out of the spray tip.

How do you remove the handle from a Bissell Turboclean Powerbrush pet? ›

Remove handle
 1. Turn off & unplug machine.
 2. Remove clean water tank by pulling up.
 3. Use a screwdriver or other blunt item for handle removal. Insert blunt tipped object into hole on back of machine where base of handle connects & pull up.

Should I keep shampooing my carpet until the water is clear? ›

Yes, you should keep cleaning the carpet until the water is clear. This will ensure that your carpets are clean and free of dirt, dust, and other allergens. However, you should be careful not to scrub too hard or use too much water. Doing so can damage the carpet and lead to more stains in the future.

How many times should you go over carpet with carpet cleaner? ›

During Deep Cleaning

You shouldn't need to make more than two passes with cleaning solution (especially if you pre-treated stains) when deep cleaning your carpet. Make additional passes without spray button pressed. The Rug Doctor deep cleaner has a powerful motor that will suck up and extract water from your carpet.

Should carpet cleaners leave carpet wet? ›

Your carpet will be only slightly damp to the touch after your cleaning. Most carpets typically need 6-10 hours to dry completely. However, it could take up to 24 hours to dry depending on the time of year your carpets are cleaned, and the air circulation, humidity and temperature in your home.

Is there a reset button on a Bissell carpet cleaner? ›

Locate the brush reset button on the lower back right of the vacuum. Press the button to reset the brushroll To ensure the brush has been reset, plug the vacuum back into the electrical outlet.

How long does it take for Bissell ProHeat 2X to dry? ›

The BISSELL ProHeat 2X Revolution Pet Pro Carpet Cleaner is a powerful, lightweight and easy to manoeuvre carpet cleaner that achieves professional results and the powerful suction helps carpets dry in 30 minutes.

Why is water not coming out of my Bissell deep clean? ›

A possible cause might be that the tank is not properly seated. To assure the tank is seated properly, pick it up and re-seat is so it sits snugly on the unit. If this doesn't fix the problem, make sure the tank is assembled properly. To make sure they are both latched properly, pick the tank up by its handle.

Why is my carpet still wet after Bissell? ›

Naturally, all carpet cleaners will leave some moisture, which will dry out in the hours following the cleaning process. However, if the carpet remains wet long after cleaning, it's because the final step of that process was insufficient.

Why is my carpet cleaner not working? ›

Inspect the vacuum hose for any small holes, kinks, or cracks. Any cracks or holes will decrease the amount of suction in the hose and will not allow the carpet extractor to properly remove liquid from the floor. The hose will need to be replaced if there is damage.

How do I fix the suction on my Bissell Proheat 2x? ›

If you are experiencing no/low suction, follow these steps to resolve:
 1. Check Water Tank and bladder inside water tank for any damage or cracks. ...
 2. Fill tank bladder with clean water.
 3. Reattach Tank Lid to the Tank.

Does the Bissell ProHeat 2X use hot or cold water? ›

Fill clean water tank with warm tap water. This machine uses HeatWave Technology™ which helps maintain consistent water temperature throughout the cleaning process by redirecting the heat of the motor to help maintain the temperature of the water.

Do I fill my Bissell carpet cleaner with hot water? ›

Lift the tank straight up. Unscrew the cap. Decide if you're cleaning hard floors or carpet, and fill with hot tap water to the appropriate water fill line. Then fill with the proper BISSELL formula to the appropriate formula fill line.

Do you put hot water in a Bissell carpet cleaner? ›

Fill up with warm water.

That's why we recommend filling up your carpet cleaner's tank with warm water. Some BISSELL Carpet Cleaners also use HeatWave technology to keep the water hot throughout the cleaning process.

How much cleaner do you put in a Bissell ProHeat? ›

 1. Fill clean water with hot water to top water fill line.
 2. Add 2.5 oz of formula.
 3. Add 2 oz of Boost.

What do you put in a Bissell ProHeat? ›

ProHeat® Using the marks on the inside of the formula cap, add 7 oz of BISSELL 2X formula to tank. Add water to the tank until you reach the original formula fill line.

How do you unclog a BISSELL hose? ›

Remove the hose wand from the base, and check for a clog in the wand or base. Next, use a long, narrow object such as the crevice tool or a broomstick to clear away obstructions along the length of the hose.

How do you unclog a BISSELL vacuum hose? ›

Remove the hose from the base of the machine and remove any debris as needed. If necessary, you may use a broom handle to unclog the hose by pushing through both openings. If the clog persists, please refer to our Brush Roll Maintenance video.

Do you have to rinse carpet after using BISSELL carpet cleaner? ›

Step 5: Rinse Your Carpets (Optional)

An optional step that we recommend if you have time is to go back over the cleaned carpet again with only hot tap water in the tank (no formula this time). This will remove any leftover formula and give your carpets an extra clean.

How do you fill a Bissell Proheat 2x? ›

 1. Fill clean water tank with warm water to top water fill line and replace cap.
 2. Remove clear cap and foil from bottle of formula and insert bottle into cap of tank.
 3. Squeeze bottle until the easy fill line on the tank is reached.
 4. Boost is not recommended with anti-bacterial formula.

Where is the reset button on a Bissell carpet cleaner? ›

Locate the brush reset button on the lower back right of the vacuum. Press the button to reset the brushroll To ensure the brush has been reset, plug the vacuum back into the electrical outlet.

Where is the filter on a Bissell ProHeat 2X? ›

In Line Filter Assembly (includes Cap & Filter) for ProHeat 2X Upright Carpet Cleaners (equipped with In Line Filters) and Lift-Off Upright Carpet Cleaners. Fits in the top portion of the foot of the Carpet Cleaner, under where the Dirty Water Tank sits on the foot.

How do you open the dirty tank on a Bissell carpet cleaner? ›

To start, first make sure your machine is off and unplugged. Next, remove your dirty water tank by pressing down on the colored tank handle. To empty the tank pull up on the rubber tab and pour out the dirty water. Fill the dirty tank with clean water and shake gently to rinse the inside.

Does the Bissell Pet Pro self clean? ›

It has a self-cleaning cycle that rinses the brush roll and inside of the CrossWave® machine with clean water, so there's less clean-up after cleaning. Plus, it comes with two PET Clean + Natural formulas and two PET Multi-Surface Brush Rolls. And this machine doesn't just clean up after pets, it helps save them!

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 11/26/2023

Views: 6554

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.